שירותי ביקורת וחשבונאות

hp_Kdouri_SM1

שרותי ביקורת וחשבונאות:

ביקורת דוחות כספיים לחברות עמותות ושותפויות על פי כללים חשבונאיים מקובלים.

התמחויות ונסיון בענפי המשק המפורטים:

 • תעשיה
 • הייטק
 • מסחר ושרותים
 • רשויות מקומיות
 • חברות אחזקה
 • משרדי ממשלה
 • מוסדות כספיים
 • מלכרים ועמותות
 • חברות עירוניות
 • חברות תעופה
 • מתנסים
 • איגודי ערים
 • חברות זרות
 • קבלנים
 • חקלאות

– דוחות פירוק
– בדיקות נאותות חשבונאיות – הפירמה מבצעת בדיקות נאותות מטעם חברות לצרכי מיזוגים ורכישות.
– ביקורות שכר עובדי קבלן