סניפים

פרטי המשרד ראשי

כתובת : רחוב שחם 30 ת.ד. 7734 פתח תקוה 4934829

טלפון : 03-9308883
פקס : 03-9306953

אימייל: ezra@ekadouri.co.il