ביקורת ובקרה למשרדי ממשלה

hp_Kdouri_SM3

ביקורת ובקרה למשרדי ממשלה

במשרד מחלקה הכוללת רואי חשבון ומתמחים הנותנים שירותי בקרה וביקורת למשרדי ממשלה רבים.
התמחות מיוחדת הינה בבניית תוכניות ביקורת עבור משרדי הממשלה השונים, ריכוז חוליות ביקורת הכוללות משרדי רואי חשבון שונים וביצוע בקרות שטח.
בין היתר אנו עובדים עם משרד החינוך, משרד הפנים, משרד האוצר, החשב הכללי, משרד המשטרה, שרות בתי הסוהר, משרד לבטחון פנים, משרד הבטחון, משרד מבקר המדינה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.