בודק שכר מוסמך – ביקורות שכר

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו ביום 16 ביוני 2012.

במסגרת החוק, תוחמה האחריות של מזמיני שירות בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה בהליכים מנהליים, פליליים ואזרחיים.

החוק מגדיר את מזמין השירות, במגזר הפרטי והציבורי כאחד, כאחראי לתנאי העסקת העובדים על אף שלא מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד.

שימוש בשירותי בודק שכר מוסמך, הפעלת מדרג בסנקציות על מעסיקים, אחריות מזמין השירות על עובדי קבלן, בקרה עצמית של מעסיקים באמצעות בודקי שכר וכן איסור מכרזים והתקשרויות הפסד פוגעניים הופכים את החוק החדש לחשוב ומהפכני בשוק העבודה הישראלי.

מטרות החוק הינם:

1. ייצור מערכת יחסים חדשה בין מעסיק לעובד בישראל.

2. איזון בין טובת המעסיקים לטובת העובדים.

3. יצירת מצב ברור בו המעסיק ידע את חובותיו והעובד ידע את זכויותיו ושיש מי שיגן עליו.

4. הגברת וייעול אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות, בתחומים בהם מרבית העובדים אינם יודעים לעמוד על זכויותיהם.

 החוק מקנה בפעם הראשונה מקום לאכיפה של זכויות מכוח צווי הרחבה ולראשונה, חובת אכיפת דיני העבודה של הקבלן כלפי עובדיו, הפכה לחובת מזמין השירות באותה המידה.

אחת מההגנות המרכזיות אשר עומדות לזכות קבלן ומעסיק נורמטיבי כמזמין השירות כנגד תובענה הנובעת מהוראות החוק הינה ביצוע בדיקות תקופתיות על ידי בודק שכר מוסמך תוך תיקון ההפרות והקפדה על העסקה הוגנת.

החוק מגדיר הליך אכיפה חדש של אכיפה יעילה יותר וענישה דיפרנציאלית התואמת את חומרת העבירה ואת היסטוריית ההעסקה של המעסיק.

כחלק בלתי נפרד מהאכיפה, צוות המפקחים והעובדים העוסקים באכיפת חוקי העבודה צפוי להגיע במסגרת החוק החדש לסך של כ-320 עובדים.

סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה מציג את ההגנות העומדות בפני מזמין השירות:

1. הפרת החובה תוקנה במלואה.

2. מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך, ועם גילוי  ההפרה פעל לתיקונה. ואם לא תוקנה, ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן.

3. מזמין השירות הסתמך על בדיקות שנערכו על ידי בודק מוסמך ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן.

מיהו בודק שכר מוסמך?

לפי סעיף 54 לחוק, הוראת שעה התקפה בימים אלו בודק שכר מוסמך יהיה רואה חשבון.

משרדנו, משרד עזרא כדורי ושות' רואי חשבון, מבצע בדיקות תקופתיות התואמות את דרישות החוק בתחום ביקורות שכר על ידי צוות מומחים בעלי ניסיון רב בנושא בדיקות השכר, המכירים את הוראות החוק וההנחיות הרלוונטיות היטב.  אנו מבצעים בדיקות אלה באופן שוטף בגופים ממשלתיים וציבוריים המעסיקים עשרות חברות כח אדם והמעסיקים  אלפי עובדים.

בדיקות השכר מבוצעות ביסודיות ויעילות במערכת ממוחשבת ייעודית שפותחה על ידינו.

כחלק מביקורת השכר, יתבצע ניתוח ובדיקת קבצי השכר תוך מעקב על תשלומים כגון חופשות שנתיות, תשלומים עבור שעות עבודה ושעות נוספות, הוצאות נסיעה, חופש שנתית, עבודה במנוחה שבועית, ימי מחלה, בדיקת אסמכתאות, דמי חגים ועוד.

בנוסף לאמור לעיל, משרדינו מספק שירותים נוספים בתחום בדיקת השכר כגון:

  • ייעוץ בנושא עריכת הסכם ההתקשרות בין מזמין השירות לקבלן כך שיענה על כל דרישות החוק.
  • עדכון הנספח התמחירי המשמש כנספח הצמדה להסכם ההתקשרות בהתאם לעדכונים בחוק.
  • עריכת כימות כספי לסך ההפרות שבוצעו בכל תקופת ההתקשרות.
  • בדיקה רוחבית לתיקון הליקויים שנמצאו בדו"ח.

 

חוק הגברת האכיפה על דיני העבודה:

אתרים מומלצים:

משרד הכלכלה – חוקי העבודה בישראל

כל זכות

פורטל העובדים